Algemene Voorwaarden

 • ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKINGEN

  Algemene Voorwaarden met betrekking op het reserveren van een van de diensten  (uitgezonderd de workshops) van Funny Faces, gevestigd te Linne Kerkstraat 3. Voor de Algemene Voorwaarden voor de workshops zie ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS FUNNY FACES

  1. Offerte
  Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Een offerte is geldig tot 1 week na offertedatum, tót definitieve reservering staat de datum nog open voor andere aanvragen.

  Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

  2. Reservering
  a. Voor persoonlijke reserveringen geldt dat de reservering pas definitief is wanneer u heeft betaald. Indien 1 kalenderweek voorafgaand aan de betreffende afspraak nog niet betaald is, behoudt Funny Faces zich het recht voor om deze plaats anders op te vullen.

  b. Voor zakelijke reserveringen (bijvoorbeeld boekingen op locatie) geldt, dat wanneer u definitief (schriftelijk) heeft gereserveerd, en Funny Faces deze (schriftelijk) heeft bevestigd, de opdracht bindend is.

  3. Annuleringsvoorwaarden
  Indien u zonder tijdige afmelding van uw persoonlijke reservering (2a) – dat wil zeggen minder dan een kalenderweek voorafgaand aan de datum – niet aanwezig bent op de geboekte datum/tijd, vindt geen resitutie plaats.

  In het geval van een geboekt evenement op locatie (2b), geldt de mogelijkheid tot annulering tot 2 kalenderweken voor de opdracht. Bij een annulering bìnnen deze twee kalenderweken tot 24 uur voor de geboekte datum, zal Funny Faces 50 % doorberekenen. Bij minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekent Funny Faces 100% van de rekeningskosten.

  Annulering van workshops : Algemene voorwaarden Workshops Funny Faces (scroll helemaal naar beneden)

  4. Toeslagen

  Voor opdrachten op zondagen wordt een toeslag van 25% op uurtarief berekend.

  Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt deze toeslag.

  Op nationale feestdagen geldt een toeslag van 50% op de normale prijzen.

  5. Aansprakelijkheid
  Funny Faces kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van workshop/cursus/opdrachten door overmacht. Funny Faces zal ten allen tijde alles proberen wat in haar macht ligt om vervanging te organiseren wanneer door overmacht niet de besproken persoon de workshop/cursus/opdracht kan vervullen.

  Funny Faces aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een workshop/cursus/kinderfeestje.

  Deelname aan alle activiteiten van Funny Faces is geheel voor eigen risico.

  Funny Faces kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel, opgelopen in de workshopruimte van Funny Faces.

  Funny Faces kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen tijdens een opdracht.

  Alle producten zijn volgens de Europese wetgeving goedgekeurd, en streng gecontroleerd. Indien er toch een allergische reactie volgt, kan Funny Faces hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

  Funny Faces kan deelnemer/opdrachtgever aansprakelijk stellen wanneer deze schade veroorzaakt aan eigendom van Funny Faces, zowel binnen als buiten de werkruimte.

  6. Fotografen auteursrecht
  Foto’s gemaakt tijdens workshops mogen gebruikt worden voor eigen gebruik en portfolio. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Funny Faces op welke wijze dan ook commercieel gebruikt worden. Zonder tegenbericht heeft Funny Faces het recht om foto’s, gemaakt in de workshop ruimte te gebruiken voor eigen doeleinden zoals bijvoorbeeld plaatsing op de website.

  Funny Faces vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Funny Faces laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

  Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Funny Faces over te nemen voor eigen gebruik tenzij gevraagd.

  7. Evenement
  Funny Faces zal aanwezig zijn met alle benodigde schminkmaterialen en spiegel(s).

  De organisatie dient in volgende dingen te voorzien:
  – parkeergelegenheid dicht bij de stand (eventuele parkeerkosten worden doorberekend)
  – een overdekte en tegen wind en zon beschermde standplaats
  – een goed verlichte standplaats
  – 1 tafel (Minimum lengte 120 cm, hoogte 74 cm) en 2 stoelen per grimeur (altijd in overleg).
  – beschikbaarheid van water
  – drinken voor de grimeurs
  – bij opdrachten die lunch en/of dinertijd overschrijden: eten voor de grimeurs.
  – voor airbrush: elektriciteit

  Buiten werken – Temperatuur
  De minimum buitentemperatuur om in een onverwarmde outdoor-stand (wel overdekt en beschermd tegen weersinvloeden) te werken is 15°C.

  Indien bij aankomst geen geschikte standplaats, conform onze algemene voorwaarden voorzien is, behoudt Funny faces zich het recht voor om de opdracht te weigeren met behoud van 100% uurloon.

  Het is mogelijk ons ter plaatse te vragen langer te werken (indien we geen aansluitende opdrachten hebben), in dit geval wordt de reguliere uurprijs verder doorberekend.

  In geen geval kan Funny Faces  verantwoordelijk gesteld worden voor de wachtende kinderen.

  Indien u meerdere grimeurs op een evenement wenst te boeken, kunnen wij deze voor u voorzien.
  Het vragen om samen te werken met onopgeleide vrijwillige schminkers wordt niet geaccepteerd.

  In géén geval zullen de producten of werkmaterialen van Funny Faces uitgeleend worden aan derden.

  Indien de grimeurs bij aankomst moeten wachten op opbouw van stand, of andere vertragingen buiten onze wil of macht, blijven de geboekte uren gelden en wordt u gefactureerd voor wachtende grimeurs.

  Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft Funny Faces het recht op een kwartier pauze.

  Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wacht rij met kinderen, bepaalt Funny Faces welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

  Funny Faces behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Dit met het oog op de hygiëne. Ook worden er geen mensen die er ziek uitzien geschminkt. Hieronder vallen onder andere: verkoudheid, waterpokken, krentenbaard, uitslag, snotneus, ontstoken ogen, hoesten, en alle overige besmettelijke ziektes.

  Funny Faces schminkt alleen mensen met schone gezichten.

  WACHTKOSTEN:

  Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekent Funny Faces voor de tussenliggende uren wachtkosten.

  8. Facturering
  De betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer IBAN: NL42 INGB 0006571790 ten name van Funny Faces te Linne.
  Tenzij anders afgesproken, dient de volledige betaling ons te bereiken vóór aanvang van de opdracht.  Indien dit niet mogelijk is, gebeurt de betaling cash op de dag zelf.

  Bedrijven: Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van Funny Faces. Wanneer de rekening te laat betaald wordt dan ontvangt u een herinnering na een maand. Na de 2e herinnering wordt de rekening verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening  verhoogd met 10%. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

  9. Algemeen
  Door u aan te melden voor een activiteit bij Funny Faces verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om informatie tussentijds te wijzigen.

  TARIEVEN:

  Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen maar exclusief 21% BTW, reiskosten à € 0,30/km, opbouw/afbouwtijd, en eventuele parkeerkosten.

  Als bron voor de reiskostenberekening wordt google maps gebruikt.

  Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neemt u dan gerust contact met ons op.

   

  ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS FUNNY FACES

  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Astrid Reijners van Funny Faces afsluit m.b.t. een workshop of cursus.

  Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

  1: Toepasselijkheid

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

  1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het opgeven voor een workshop, via verschillende vormen: Whats App, E-mail, Facebook etc.

  2: Inschrijvingen

  2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

  2.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail of facebook die uw inschrijving definitief maakt.

  Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

  2.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 5 en 10 deelnemers per workshop of cursus. Met uitzonderling van een workshops waarbij anders is afgesproken.

  2.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

  3: Afmelden door de deelnemer

  3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren  of via een messenger bericht via Facebook.

  3.2 Afmelding voor een workshop:

  Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug.

  Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.

  Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop/cursus, wordt ook geen geld teruggeboekt.

  3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

  4: Annulering / verplaatsing door Funny Faces

  4.1 Funny Faces is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

  4.2 Funny Faces is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

  4.3 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 5 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

  5: Betaling

  5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Funny Faces.

  5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

  6: Klachten

  6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Funny Faces op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

  6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

  7: Aansprakelijkheid

  7.1 Funny Faces aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

  7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Funny Faces is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

  8: Geheimhouding

  8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van workshop of cursusmateriaal is niet toegestaan.

  De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Funny Faces toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

  8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

  8.3 Het is de cursisten niet toegestaan om eenzelfde cursus met mijn syllabus of sterk gelijkend hierop te gaan geven.

  8.4 Bij constatering van overtreding van bovenstaande regels zullen er juridische stappen ondernomen worden en mag de persoon de workshop/cursus niet meer vervolgen.

  9: Overig

  9.1 Funny Faces behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. .

  9.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.